Pakket C


24 uur per maand


Dit komt neer op 6 uur ondersteuning per week. Perfect voor het opzetten en bijhouden van onder andere Social Media campagnes, SEA en SEO.

€ 960,=

Per uur: € 40,=
De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met 3 maanden.
Opzeggen kan tot één maand voor het verstrijken van de 3-maandelijkse periode.
Niet besteedde uren mogen eenmalig worden meegenomen naar de opvolgende maand. Daarna komen ze te vervallen.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.